สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำผลกระทบของกีฬาต่อพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และสังคมของเด็กในชนบทของอินเดีย

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำผลกระทบของกีฬาต่อพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และสังคมของเด็กในชนบทของอินเดีย

Anantapurสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ Sports Academy (ASA) แบ่งปันงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของกีฬาต่อพัฒนาการของเด็กกีฬาได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ (UNESCO, International Charter of Physical Education and Sport, 1978) 

1ว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่สำคัญเพื่อช่วย

ในการพัฒนาสังคมและอารมณ์ของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาจากชุมชนผู้ด้อยโอกาสและคนชายขอบ สหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบหลักสูตรเฉพาะด้านกีฬา ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวมการทบทวนการศึกษาทั่วโลก (Eime et al, 2013) 2เกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายต่อพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ยังพบว่ามีประโยชน์มากมาย รวมถึงความนับถือตนเองและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นตลอดจนปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าการออกกำลังกายอาจส่งผลดีต่อความผาสุกทางจิตของเด็ก

Anantapur Sports Academy (ASA)ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มโดย Rayalaseema Development Trust ถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการพัฒนาในอินเดีย โครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 และปัจจุบันเข้าถึงเด็กในชนบทจำนวน 11,136 คนทั่วเขตอนันตปุระ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 Pro Sport Developmentได้ร่วมมือกับ ASA ในการจัดทำแบบสำรวจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์และศึกษาผลกระทบของโครงการกีฬาที่จัดขึ้นต่อการพัฒนาแบบองค์รวมของเด็กในชนบท

โครงการวิจัยนี้ใช้การทดสอบ T-test และ Chi squared เพื่อระบุว่ากีฬามีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกาย สังคม และอารมณ์ของเด็กหรือไม่ การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันได้เก็บข้อมูลพื้นฐาน และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการสำรวจในลักษณะธรรมชาติ การวิจัยซ้ำในอนาคตในรูปแบบของการสำรวจระดับกลางและปลายในเดือนและปีต่อ ๆ ไปจะช่วยให้ทราบผลกระทบที่แท้จริงของกีฬาในการพัฒนาเด็กเหล่านี้อย่างไรก็ตาม การศึกษาได้แสดงผลที่มีนัยสำคัญแล้วจากข้อมูลพื้นฐานที่รวบรวมไว้ ซึ่งสามารถพบได้ในฉบับย่อของรายงานฉบับเต็มตามที่ระบุในลิงก์ด้านล่าง

กีฬาเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

และความสงบสุขของหลายประเทศมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น แมนเดลาใช้การแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพในแอฟริกาใต้เพื่อต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติ ทีมฟุตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาและการไล่ตามความเสมอภาค หรือการสร้างค่ายกีฬาในโคลอมเบียสำหรับผู้ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเพื่อช่วยให้พวกเขากลายเป็น ส่วนหนึ่งของสังคม ฉันสามารถดำเนินต่อไปได้ กีฬามีข้อได้เปรียบ ถ้าใช้ในทางที่ถูกต้อง มันสามารถเปลี่ยนโลกให้เป็นสถานที่ที่ดีกว่าได้ เราสามารถใช้กีฬาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนในทางที่ดีขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนที่ถูกกดขี่ และเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสันติภาพการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในสังคม มันเป็นวิธีที่เรากลาย

เป็นพลเมืองของโลก การศึกษาในกีฬาช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เราใช้ชีวิตตามปกติและสะท้อนให้เห็นในสนาม คอร์ท หรือที่ใดก็ตามที่เราเล่นกีฬา ด้วยความเข้าใจนี้ เราไม่เพียงแต่จะกลายเป็นพลเมืองของโลก แต่เรากลายเป็นพลเมืองที่ต้องการโลกที่ดีกว่าและต่อสู้เพื่อโลก การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงการไปโรงเรียนและได้เกรดที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังเริ่มต้นจากที่บ้านด้วย และนั่นเป็นสิ่งสำคัญในการที่ผู้คนจะก่อตัวขึ้นและวิธีที่พวกเขามองโลก การเสริมสร้างคุณค่าที่บ้านด้วยกีฬาเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการเรียนรู้และให้ความรู้แก่เด็กๆ ค่านิยมการสอน เช่น การไม่แบ่งแยก ความเห็นอกเห็นใจ ความมีน้ำใจนักกีฬา ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความซื่อสัตย์ ไม่

เพียงแต่สร้างนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย โรงเรียนก็มีความท้าทายเช่นกัน เนื่องจากทุกวันนี้กีฬาได้รับการสอนโดยไม่มีจุดประสงค์ เพียงเพื่อให้เด็กไม่ว่าง หากพลศึกษาได้รับการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคน ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะที่พัฒนาขึ้นเองที่บ้านสามารถเสริมสร้างในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยช่วยให้บุคคลกลายเป็นคนที่พวกเขาต้องการและบรรลุในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ในท้ายที่สุด ในประเทศอย่างโคลอมเบียที่มีปัญหาสังคมมากมาย ลูกบอลและค่านิยมเหล่านี้สามารถช่วยเด็กให้พ้นจากแก๊งค์ ความรุนแรง หรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ